Beste Unizo-leden,
Geachte Burgemeester en Schepenen,
Geachte leden van de gemeenteraad,
Geachte voorzitters van de politieke fracties,
Geachte leden van de pers,

Betreft: voorstel tot voorlopige vaststelling mobiliteitsplan gemeenteraad 29/03/2018

Het nieuwe mobiliteitsplan is in beknopte versie in de verschillende commissies voorgesteld en hier hebben we als Unizo Deinze kennis van genomen. In de Gecoro hebben wij gevraagd dit volledige plan – inclusief de meetresultaten van de voorafgaande studie - toegestuurd te krijgen waarna wij onze opmerkingen zouden kunnen formuleren. Wij hebben echter het volledige plan nooit tijdig ontvangen, evenmin mochten wij hieromtrent ons advies verlenen. Wij stellen bovendien vast dat het mobiliteitsplan geen overzicht noch plan omvat hoe de verkeersstromen zullen lopen binnen Deinze. Niettegenstaande is dit plan reeds voorgekomen op de gemeenteraad van 29 maart 2018 en kunnen we dit pas vanaf dan raadplegen.
Zowel in 2012,2015 en 2017 hebben we onze zorgen omtrent de ontwikkeling van het mobiliteitsplan en onze opmerkingen hierop schriftelijk kenbaar gemaakt. Schepen Van Thuyne heeft op onze vraag ook een toelichting gegeven bij het nieuwe mobiliteitsplan waar wij nogmaals onze opmerkingen en suggesties op geformuleerd hebben.
Op elke bevraging die de laatste jaren gedaan werd, niet enkel door Unizo Deinze maar ook door andere werkgeversorganisaties of lokale verenigingen die onze industrie en handel vertegenwoordigen, komt steeds hetzelfde pijnpunt naar boven: de bereikbaarheid van onze stad. Dit is voor ondernemers het belangrijkste breekpunt in Deinze.
Het huidige mobiliteitsplan zoals het voorligt, waarvoor wij suggesties gedaan hebben, opmerkingen gegeven, alternatieven (zelfs voor een ring)…, voldoet volgens ons niet om die gewenste bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren.
Lees verder